Zpět do obchodu

Registrace

Provozní řád klubu

Provozní řád Deskoherní klub Enn, z.s.

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky klubu. Návštěvník klubu vyjadřuje vstupem do klubu souhlas s provozním řádem. 

 

  • Provozovatelem klubu je Deskoherní klub Enn, z.s. na adrese Nádražní 399/20, 682 01 Vyškov. 
  • Kontaktní osoba: Bc. Erika Suchánková, +420 730 552 596, deskoherniklubenn@gmail.com
  • Klub nemá pevně stanovenou otevírací dobu. Klub je otevřen v předem vyhlášených termínech akcí - deskohraní, turnaje a další. Mimo vyhlášené akce je možné si návštěvu klubu domluvit předem. 
  • Termíny akcí a další informace o provozu klubu najdete na webových stránkách www.deskoherniklubenn.cz
  • Do klubu mohou vstoupit všichni zájemci o deskové hry nebo jiné aktivity pořádané v klubu. Děti do 10 let mohou vstoupit v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné dospělé osoby.
  • Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán. 
  • Návštěvník má právo používat v souladu s provozním řádem prostory klubu, jeho vybavení a zařízení.

 

Obecná pravidla v Deskoherním klubu Enn, z.s.

Návštěvníci jsou povinni se seznámit s provozním řádem.

 

V klubu jsou k dispozici pro návštěvníky k zapůjčení deskové hry. Návštěvníci si hru mohou podat sami z regálů. Návštěvníci hry neničí a ani nijak nepoškozují. V původním stavu, nezničené je vrátí na původní místo do regálu. 

 

Pokud návštěvníci hru zničí, jsou povinni pořídit další kus této hry do klubu. 

Hry, které jsou k dispozici na klubu, není možné zapůjčovat návštěvníkům domů.

 

Součástí prostoru klubu je i bar, lednice, kávovar a mikrovlnná trouba. Návštěvníci tato zařízení mohou používat, jsou povinni si po sobě uklidit a udržovat pořádek. Nápoje si nálevají do sklenic, které jsou k dispozici na baru. Sklenice návštěvníci nepokládají na stůl, ale do držáků na sklenice (hrnečky), které jsou přidělány ke každému stolu. Pochutiny si návštěvníci přendají do misek, které jsou k dispozici na baru. Za zkonzumované nápoje nebo pochutiny nechají návštěvníci určený dobrovolný příspěvek. 

 

Návštěvníci jsou povinni vybavení klubu nepoškozovat nebo nijak ničit. V případě poškození nebo zničení vybavení jsou návštěvníci povinni pořídit nový kus nebo uhradit aktuální kupní cenu.

 

Pravidla pro zájmové kroužky v Deskoherním klubu Enn, z.s.

 

Účastníci zájmových kroužků jsou povinni se řídit pokyny lektorů a docházet do kroužku včas. Do kroužku mohou chodit jen zdraví účastníci.

 

Vedoucí kroužku má právo z organizačních či zdravotních důvodů zrušit lekci zájmového kroužku. Je však povinen tuto skutečnost řádně a včas oznámit rodičům či zákonným zástupcům. V tomto případě je lekce vedoucím kroužku nahrazena.

Vedoucí zájmového kroužku odpovídá za činnost a organizaci zájmového kroužku, dbá zásad bezpečnosti a ochrany zdraví členů zájmového kroužku při jeho činnosti, zajišťuje dozor nad nimi po celou dobu činnosti kroužku, tj. od jejich převzetí až po jejich předání rodičům nebo jejich odchodu z kroužku. S předchozím písemným  souhlasem rodičů mohou děti docházet do kroužku a odcházet z kroužku bez doprovodu rodičů.

 

Provozní řád platný k 17.8.2022

Zpět do obchodu